Asociatia IMPREUNA MERGEM MAI DEPARTE este o institutie non-guvernamentala avand drept scop cresterea calitatii vietii persoanelor cu nevoi speciale,precum si a familiilor acestora.

Obiective

Organizarea de cursuri, simpozioane, mese rotunde, spectacole artistice şi concursuri pe diferite teme în scopul strângerii de fonduri,
Organizarea de  reuniuni, tabere, seminarii, excursii documentare şi turistice, concursuri şi jocuri distractive, manifestări culturale, cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă în domeniul socio-medical, al marketingului şi managementului sanitar public şi privat cu participare internă şi internaţională;
Organizarea, în preajma Sărbătorilor,  a unor acţiuni  caritabile la centrele de copii orfani sau cu dizabilitati şi azilele de bătrâni.
Informarea, îndrumarea şi ajutorarea membrilor asociaţiei pentru cunoaşterea şi promovarea drepturilor legale, orientarea şi integrarea socio-profesională prin activităţi informaţionale, educative şi cultural-artistice;
Întreţinerea de relaţii cu publicul şi grupul ţintă în sfera puterii, a legislativului şi administraţiei la nivel central sau local precum şi în sfera audio-vizualului şi presei scrise cu privire la nevoile şi problemele cu care se confruntă copilul şi grupul ţintă în societate, conştientizarea opiniei publice asupra acestora;
Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate, cu colectare de fonduri şi donaţii;
Implementarea şi dezvoltarea de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe în domeniul de activitate şi în strânsă corelare cu scopul propus;
Promovarea ideii de cunoaştere şi respectare a drepturilor omului într-o societate de consum marcată de profunde mutaţii structurale, cum este societatea românească;
Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor sărace şi defavorizate, pentru combaterea violenţei în familie;
Promovarea, apărarea şi susţinerea respectării drepturilor şi libertăţilor omului precum şi promovarea şi apărarea drepturilor copilului;
Promovarea şi susţinerea familiei   – bază solidă a societăţii;
Strângere de fonduri pentru copiii cu boli genetice, pentru persoanele cu handicap, bătrânii neajutoraţi, etc.
Activităţi de consiliere, cursuri de calificare şi evaluare profesională pentru tineri;
Derularea de activităţi promoţionale în vederea susţinerii sponsorizărilor;
Susţinerea desfăşurării activităţii cabinetelor medicale în vederea îmbunătăţirii actului medical profesional, susţinerea desfăşurării activităţilor ştiinţifice şi de cercetare;
Găsirea căilor optime de colaborare cu reţeaua unităţilor sanitare de stat şi private  în vederea soluţionării şi rezolvării cazurilor dificile;
Colaborarea şi organizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
Colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate pentru realizarea obiectivelor şi îndeplinirea misiunii;
Cunoaşterea şi promovarea standardelor sociale şi sanitare ale Uniunii Europene având ca ţel atingerea acestora în cel mai scurt timp;
Editarea unui periodic gratuit în care să fie descrise cazurile dificile soluţionate cu ajutorul Asociaţiei sau al altor organizaţii similare.
Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei copiilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel de ajutor;


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *