BAZA LEGALA:

Conform Art. 21 (4), Titlul II, din Codul Fiscal, pentru a putea fi scazuta din impozitul pe profit    aferent anului fiscal 2015, suma redirecţionată trebuie sa indeplineasca cumulativ 3 conditii: sa nu  depaseasca 20% din impozitul pe profit, sa nu depaseasca 3 la mie din cifra de afaceri. trebuie virata  catre ONG/Asociatie pana la 31 decembrie 2015.

  • Companiile pot scadea sumele platite cu titlu de sponsorizare din impozitul pe profit datorat
    in cursul anului, urmand sa regularizeze aceste sume in functie de datele existente la inchiderea
    exercitiului financiar.
  • Regularizarea impozitului pe profit datorat anual, diminuat cu sumele platite cu titlu de sponsorizare se face prin depunerea declaratiei anuale de impozit pe profit (101).
  • Acest tip de sponsorizare nu presupune alte cheltuieli suplimentare si nu afecteaza profitul net al companiei.